+38

066-261-30-33
093-638-94-93
098-438-39-91
artplastic@i.ua
50х70держатель ценника на скотче
01-15. Держатель ценника на скотче